Typische reactie veronderstellen we het gebruik van gemengd.